Användarvillkor

Här kan du läsa om våra regler för nyttjandet av webbplatsen - varnamofast.se. 

Ansvarig för webbplatsen är Värnamo Fastighetsförmedling AB. Kontaktuppgifter finns under rubriken "Kontaktuppgifter" på hemsidan.

Genom att gå in på och använda denna webbplats anses du ha accepterat användarvillkoren för webbplatsen. Värnamo Fastighetsförmedling AB förbehåller rätten att när som helst ändra användarvillkoren. Värnamo Fastighetsförmedling AB förbehåller sig också rätten att när som helst uppdatera eller ändra på vår webbplats, det gäller även att avbryta eller begränsa användandet av den.  

Om det finns specifika villor för produkter och tjänster på webbplatsen så gäller de produkt/tjänstespecifika villkoren före dessa villkor. 

Tillgänglighet
De produkter och tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer överallt. Det är t.ex. upp till den enskilda mäklaren att göra bedömningen inom vilket eller vilka områden man vill anta förmedlingsuppdrag eller erbjuda värderingar. 
Värnamo Fastighetsförmedling behöver inte redovisa varför en produkt eller tjänst inte tillhandahålls.

Upphovsrätt
Material på webbplatsen kan vara skyddat av upphovsrätt. Det gäller till exempel texter, bilder med mera. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Användandet av material för brivat bruk är i normalfallet tillåtet. 

Länkar
Det är tillåtet att använda länkar som flyttar användaren till Värnamo Fastighetsförmedling AB:s webbplats. Det är däremot inte tillåtet att länka på ett sätt som hämtar och visar material från Värnamo Fastighetsförmedling AB:s hemsida på någon annan webbplats.
Gällande länkar från Värnamo Fastighetsförmelding AB:s webbplats så ansvarar vi inte för innehåll eller funktion på de externa webbplatserna. 

Ansvarsbegränsning
Material på hemsidan är avsett att vara allmän information och skall inte ses som rekommendationer eller rådgivning, den är inte alltid heller komplett. Det kan också förekomma felskrivningar och andra brister.

Säkerhet
Värnamo Fastighetsförmedling AB kan inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. För din egen skull rekommenderar vi att du vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Värnamo Fastighetsförmedling ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring Användarvillkoren är du välkommen att kontakta oss på Värnamo Fastighetsförmedling.

Bolaget
Värnamo Fastighetsförmedling AB
Hornsgatan 8
331 41  Värnamo
Organisations nummer: 556961-6468

Telefon: 0370-155 00
E-post: kontakt@varnamofast.se
Hemsida: varnamofast.se


Kostnadsfri värdering

Går du i tankar att sälja din bostad?

Vi erbjuder ett helt förutsättningslöst möte med rådgivning och  och en kostnadsfri värdering.

SKICKA